Nieuwe afspraken na faillissement

Bij het faillissement van een licentienemer in Duitsland neemt een nieuwe partij de boedel over. Deze partij denkt daardoor ook te kunnen beschikken over de geplante bollen. In de licentieovereenkomst staat echter vermeld dat bij faillissement het eigendom van de bollen weer terugvalt naar de veredelaar. RAI legt een claim neer bij de nieuwe eigenaar: de overname van de bollen kan alleen plaatsvinden bij overeenstemming van de waardebepaling van de aanwezige bollen. RAI voert de onderhandelingen en uiteindelijk wordt er een overnameprijs voor de betreffende bollen overeengekomen. De nieuwe eigenaar krijgt het beschikkingsrecht over de bollen en er wordt een licentieovereenkomst voor de continuering van de snijbloementeelt verstrekt.