Nieuwe afspraken na faillissement

Nieuwe afspraken na faillissement

Nieuwe afspraken na faillissement Bij het faillissement van een licentienemer in Duitsland neemt een nieuwe partij de boedel over. Deze partij denkt daardoor ook te kunnen beschikken over de geplante bollen. In de licentieovereenkomst staat echter vermeld dat bij...