Disclaimer

Royalty Administration International® C.V., hierna te noemen RAI, verleent u hierbij toegang tot rai-worldwide.com (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Toegang tot en het gebruik van de website betekent dat de gebruiker instemt met de disclaimer.

Uitgever en auteurs verklaren dat de inhoud van de website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. RAI behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. RAI spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Het auteursrecht van de op de website gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij RAI. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om op de website gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

RAI staat niet in voor de juistheid van de informatie op websites van derden, die via de website van RAI, via hyperlinks bereikt kunnen worden en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van websites van derden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.