Intellectueel Eigendom

Beschermt uw rassen

Een ras kan beschermd worden door middel van een Intellectueel Eigendom (I.E.), bijv. Kwekersrecht, Plant Patent, Trademark, Utility Patent, etc. Voor de veredelaar is dat een middel om een vergoeding voor zijn R&D-/ veredelings-inspanningen te krijgen. Deze rechten geven de veredelaar de mogelijkheid om royaltyvergoeding te verkrijgen op het gebruik van het ras, en tevens de verhandeling en productie naar eigen wens te organiseren. RAI neemt dat gehele, vaak complex en langlopend, traject voor de veredelaar uit handen, waarbij de veredelaar zich volledig kan richten op zijn corebusiness: het creëren van nieuwe, succesvolle rassen.

RAI verzorgt jaarlijks met ruim 600 aanmeldingen de registratie van de diverse intellectuele eigendomsrechten voor de veredelaars in meer dan 30 landen.
RAI heeft een unieke online database waar de veredelaar exact de voortgang van zijn I.E. aanvragen kan volgen en op de hoogte kan blijven van de actuele stand van zaken.

Neem contact met ons op

Uw ras beschermen?

Neem contact op!