Opsporen en aanpakken van illegaliteit

Wat doet RAI voor u?

Uit het reguliere licentie- en controlewerk kunnen onrecht-matigheden aan het licht komen, welke door RAI worden opgevolgd en afgehandeld. RAI observeert en controleert ook andere markten/productstromen om illegaliteit te kunnen traceren. Incorrecte opgaven, gesignaleerde illegaliteit, onjuiste handelingen of afwijkende zaken, geven RAI aanleiding om actie te ondernemen.
In overleg met de veredelaar bepaalt RAI welke stappen er gezet gaan worden. Bijvoorbeeld extra controle bezoeken, specifieke inspectie, inventarisatie productstroom, boeken-controle, door invallen en/of inbeslagname met een deurwaarder, inzet van een advocaat, juridische procedure, etc. RAI regisseert het hele proces en is het aanspreekpunt voor de advocaat, deurwaarder en jurist.
RAI begeleidt de deurwaarder bij inbeslagname, ondersteunt advocaten bij het schrijven van pleitnota’s, is aanwezig bij rechtszaken en treedt daar desgewenst op als getuige-deskundige. RAI doet dit altijd in nauw overleg met haar opdrachtgever. Bovenstaande kan leiden tot sancties zoals betaling van gemiste royalty’s, vergoeding van gemaakte onkosten, renteopslag, boete, vernietiging van plantmateriaal, beperking en/of beëindiging van het licentiecontract.

Neem contact met ons op

Last van illegaliteit?

Neem contact op!