De wereldwijde specialist in

kwekersrecht en monitoring

van royalty's

De wereldwijde specialist in

kwekersrecht en monitoring

van royalty's

De wereldwijde specialist in

kwekersrecht en monitoring

van royalty's

De wereldwijde specialist in

kwekersrecht en monitoring

van royalty's

De wereldwijde specialist in

kwekersrecht en monitoring

van royalty's

De wereldwijde specialist in

kwekersrecht en monitoring

van royalty's

2008

2008
Licentieovereenkomst beëindigd na misbruik
Bij een bedrijfsbezoek stuit RAI op een Duitse kweker die weigert om royalties te betalen over zijn Kalanchoes en claimt dat het om een eigen ras gaat. DNA- en morfologisch onderzoek wijst echter uit dat het om een ras van Knud Jepsen gaat. RAI beëindigt de licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang en verbiedt de kweker om nog enig ander ras van Jepsen te kweken.
2008

Illegale moederplanten in Italië
Met toestemming van het Italiaanse gerechtshof doet RAI onderzoek op een Italiaanse kwekerij. Daar worden 6500 illegale moederplanten aangetroffen van Dekker Breeding. De rechter veroordeelt de kweker tot het betalen van gerechtskosten, advocaatkosten, verschuldigde royalties, een boete en publicatiekosten. De kweker mag ook in de toekomst geen variëteiten van Dekker Breeding meer gebruiken. 

2009

2009
Illegale productie van chrysanten in Italië
RAI neemt in Italië bij een kweker 250.000 chrysantenplanten van rassen van Dekker Breeding in beslag. De betreffende kweker kan geen facturen overleggen en zo wordt duidelijk dat het plantmateriaal illegaal verkregen is. De rechtszaak naar aanleiding van deze zaak is nog niet afgerond.
2009
Nieuwe namen voor bestaande rassen
In Duitsland ontdekt RAI dat drie kwekers aan bestaande rassen, die met kwekersrecht beschermd zijn, een nieuwe naam hebben gegeven. Over deze rassen betalen zij geen royalties. Onderzoek wijst uit dat het om rassen van Gediflora gaat en niet om nieuwe rassen. De betrokken kwekers krijgen een boete van € 20.000 voor hun illegale activiteiten en het niet betalen van royalties.

2010

2010
Inval bij perkplantenkweker
Bij een controlebezoek aan een kwekerij van pot- en perkplanten wordt RAI de toegang geweigerd. In opdracht van Selecta Klemm onderneemt RAI onmiddellijk actie en met een deurwaarder komt het tot een officiële inval. Er worden 20.000 illegale stekken op het bedrijf aangetroffen. De kweker tekent een onthoudingsverklaring en betaalt een boete van € 15.000.
2010
Illegale vermeerdering chrysant
RAI krijgt van de rechtbank van Napels toestemming om meerdere keren een officiële inval te doen bij een bedrijf dat illegaal chrysanten vermeerdert. Er worden rassen aangetroffen van Deliflor Chrysanten, waarvoor geen licentieovereenkomst is verstrekt. De kweker en eigenaar van het bedrijf krijgen een boete opgelegd voor illegale vermeerdering. De partijen komen de afspraken echter niet na en daarom besluit RAI in hoger beroep te gaan en een schadeclaim in te dienen voor een bedrag van maar liefst € 150.000.
2010
Akkoord over geraniumvariëteit Rozanne
Blooms of Bressingham heeft wereldwijd de exclusieve licentie voor de variëteit Rozanne. Wanneer het ras Jolly Bee op de markt komt, onderneemt RAI als vertegenwoordiger van Blooms of Bressingham actie. Na grondig onderzoek blijkt er geen verschil te zijn tussen Rozanne en Jolly Bee. De eigendomsrechten van Jolly Bee worden overgedragen aan Blooms of Bressingham en Jolly Bee wordt van de markt gehaald. De royalties die het ras Jolly Bee in de voorgaande jaren heeft opgebracht en de gemaakte kosten voor het onderzoek, krijgt het bedrijf vergoed.
2010
Douane-actie tegen illegale anjers
Op Schiphol onderschept de douane zes bloemenzendingen met anjers uit Colombia. De actie vindt plaats op verzoek van anjerveredelaar HilverdaKooij. De in beslag genomen zendingen bevatten onder andere het veel geteelde rode ras NELSON dat met Europees kwekersrecht is beschermd. De anjers zijn zonder toestemming verhandeld en worden onmiddellijk in beslag genomen.
2010
Succes voor Osteospermum-veredelaars
Vier telers in Nederland vermeerderen zonder licentie Osteospermums. De drie betrokken veredelaars, Selecta, Sakata en Sunny, schakelen RAI in om onderzoek te verrichten en vervolgacties te coördineren. Na een lang traject worden de bedrijven die misbruik maken van het plantmateriaal veroordeeld tot beëindiging van de illegale vermeerdering en tot het vergoeden van de proceskosten en de geleden schade. Het bijzondere van deze zaak is dat drie veredelaars gezamenlijk zijn opgetrokken in hun strijd tegen illegaliteit.

2011/2012

2011/2012
Herhaaldelijk in de fout met Hydrangea
Tijdens een reguliere controle ontdekt RAI in 2011 bij een kweker een illegale partij Hydrangea van de Hydrangea Breeders’ Association (HBA). Er wordt een regeling getroffen met de overtreder, maar daar blijft het niet bij. In 2012 zijn er signalen dat de kweker opnieuw in de fout gaat. Ondertussen gaat de kweker failliet en wordt de inboedel online geveild. RAI neemt de lead en komt onmiddellijk in actie. HBA krijgt door de inspanningen van RAI de royalties waar het recht op heeft plus een extra vergoeding voor de overtreding en de gemaakte kosten. Daarbij ontvangt HBA alle kopergegevens van de verkochte partijen. 
 

2012

2012
Nieuwe afspraken na faillissement
Bij het faillissement van een licentienemer in Duitsland neemt een nieuwe partij de boedel over. Deze partij denkt daardoor ook te kunnen beschikken over de geplante bollen. In de licentieovereenkomst staat echter vermeld dat bij faillissement het eigendom van de bollen weer terugvalt naar de veredelaar. RAI legt een claim neer bij de nieuwe eigenaar: de overname van de bollen kan alleen plaatsvinden bij overeenstemming van de waardebepaling van de aanwezige bollen. RAI voert de onderhandelingen en uiteindelijk wordt er een overnameprijs voor de betreffende bollen overeengekomen. De nieuwe eigenaar krijgt het beschikkingsrecht over de bollen en er wordt een licentieovereenkomst voor de continuering van de snijbloementeelt verstrekt.

2013

2013
Illegaal navermeerderen
RAI heeft wederom in Italië een illegale vermeerderaar opgespoord. Het betreft illegal vermeerdering van een aantal Chrysanten rassen van Dekker Breeding B.V. De rechtbank heeft de illegale vermeederaard veroordeeld to onmiddelijk stoppen met de teelt en de verkoop van de betreffende Chrysanten rassen en een boete opgelegd van € 30.000 + 2% rente. Bovendien moet de teler op eigen kosten het vonnis, de proceskosten en de publicatie in de vaktijdschriften betalen.
RAI controleert voor één van haar opdrachtgevers een teler in Duitsland. Tijdens dat bezoek blijkt de teler het geleverde stekmateriaal illegaal te vermeerderen. Hij bekent weliswaar, maar wil geen verklaring ondertekenen. Na overleg met de veredelaar start RAI een juridische beslagleggingsprocedure. Pas na betaling van dubbele royalties, proces- en advocaatkosten, is de beslaglegging opgeheven.
Opdrachtgevers

Aardam
African Bulb
Agllity Hort Int dba DIG Plant
Agriom
Agriverco Genetics
Albani
Amaryl
Aris
Armada
B&S Plants LLC (Peace Tree Farm)
Ball FloraPlant
Ball Horticultural
Barberet
Beekenkamp
Bernard
Berry J.
Bloom IP
Bloomin Good
Bolwijn
Bos Ardisia
Braam Ferns
Brandkamp
Breier
Churchus
Clinton Nursery
CVWH
Dataflor
Dekker Breeding
Delamore
Deliflor
DHMI
Dummen Orange
Enza
Esperit Plant
Esselink
Fehmel
Fetura
Fleurations
Fleuroselect
Floricultura
Florida Foundation
Florida Strawberry
Florilis
Floritec
Flower Inventors
Garden Gate
Gediflora
N.L. van Geest
Genius
Gotz
Graff
Groot J.De, Kwekerij
Guillou
Hawaiian
HBA
Hi Breeding
Hilverda
Horteve
Hortibreed
Hybrida
Icon Selections
Innovaplant
Jepsen
Johnson Landscaping
Kaneko Seeds
Kientzler
Konst
Koppe
KP Holland
Kramer Kurt
Kühne
Lazzeri SAB
Lazzeri Carlo
Leinert
Marczynski
MBA
ALM en PAM van der Meer
Miyake
Miyoshi
Momparler
Mukundan
van Nieuwkerk
Marco van Noort Breeding
Nubilus
Oprins Plant
Os ACB, Van Os Maatschap ACB
PFR
Pieters
Plant Planet
Plant Select
PPP
Progeny
Proven Winners
Rijnplant
Roig
Rutgers University
Santamaria
Schoemaker
Selecta One
Selecta France
Spring Meadow
Stolwijk
Stutfield
Suntory
Syngenta Crop Protect
Syngenta Flowers
Syngenta Seeds
Takii Europe
Terra Viva Plantas
TikiPlant
University of California
University of Georgia
Warren
Waterwise
Wilkes
Wojo's Greenhouse Farms
Wulfinghoff
Wijnen
Yatabe
Zanten Breeding
Zanten Plants
Zonnebloem

Login

Hoofdkantoor
Europa, Azië
Royalty Administration International® C.V.
Naaldwijkseweg 350, 2691 PZ ’s-Gravenzande
PO Box 156, 2690 AD ’s-Gravenzande
Nederland

Tel (+31) 174-42 01 71
E-mail info@royalty-adm-int.nl
KvK 272272380000 BTW nr. 008878274B01

Noord-Amerika
Royalty Administration International® Inc.
10501 Ben C. Pratt /
Six Mile Cypress, Parkway, Suite 103
Fort Myers, FL 33966
USA
Tel (+1) 239 278 9917
E-mail info@rai-na.com

 

Zuid-Amerika
RAI® Latinoamérica S.A.S.
Calle 93B, 11A-44 Oficina 401, Bogotá,
Colombia
Tel (+571) 601 9018
E-mail info@rai.com.co

Japan
Royalty Administration International® Japan Ltd.
3-9-10-336, Edagawa, Koto,
Tokyo 135-0051
Japan
Tel (+81) 90 8114 9028
E-mail sachiko@royalty-adm-int.jp

8 + 3 =